SPRINKLERTHAILAND
084-400-4243
089-944-6968
  สปริงเกอร์ SPRINKLER
  ปั๊มน้ำ WATER PUMP
  หัวน้ำพุ FOUNTAIN
  อุปกรณ์สวน GARDEN TOOL
รับประกอบปั๊ม
www.sprinklerthailand.com
สปริงเกลอร์ SPRINKLER
ROTATOR, SUPER ROTOR, IMPACT, SUPER GUN, SIME SPRINKLER
PRO Series
POP UP Series
MP ROTATOR
PUMPS ปั๊มน้ำ
ปั๊มน้ำหอยโข่ง, ปั๊มน้ำหอยโข่งหน้าแปลน, ปั๊มหอยโข่งหลายใบพัด, ปั๊มน้ำติดเครื่องยนต์,
ปั๊มน้ำระบบ Booster รักษาแรงดัน, ปั๊มเพลาลอย-ปั๊มสวม, ปั๊มสูบน้ำมัน, ปั๊มน้ำอัตโนมัติ,
ปั๊มน้ำสแตนเลส, ปั๊มสูบน้ำบ่อบาดาล, ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ Multi หลายใบพัด, ปั๊มบ่อบำบัดน้ำเสีย,
EBARA
SAWADA
POLO
GOULDS PUMPS
จำหน่ายหัวน้ำพุคุณภาพ ราคากันเอง
Fountains
หัวน้ำพุ
  Cascade      1" - 3"
  Geiser        1" - 3"
  Komet      3/8" -1 1/2"
  Schaume    1" - 1 1/2"
  Fan Jet      1" - 2"
เบอร์โทร
Image Slider
ปั๊มน้ำ Shimge QB60
ปั๊มน้ำ Shimge QB60

QB ปั๊มน้ำหอยโข่ง Shimge
กำลังแรงม้า 0.5 hp
ขนาดท่อ 1x1นิ้ว
ปั๊มสูบน้ำหอยโข่งชิมเก้ใบพัดเฟือง มีชุดป้องกันมอเตอร์ร้อนจัด

ปั๊มน้ำ Shimge CPm130,158
ปั๊มน้ำ Shimge CPm130,158

CPm130,158 ปั๊มน้ำหอยโข่ง Shimge
กำลังแรงม้า 0.5 hp และ 1 hp
ขนาดท่อ 1x1นิ้ว
สำหรับงานทั่วไป มีชุดป้องกันมอเตอร์ร้อนจัด

ปั๊มน้ำ Shimge SHFm5BM,5AM
ปั๊มน้ำ Shimge SHFm5BM,5AM

SHFm5BM,5AM ปั๊มน้ำหอยโข่ง Shimge
กำลังแรงม้า 1.5 hp และ 2 hp
ขนาดท่อ 2x2นิ้ว
สำหรับงานถ่ายเทให้ปริมาณน้ำมาก มีชุดป้องกันมอเตอร์ร้อนจัด

ปั๊มน้ำ Shimge SGJW
ปั๊มน้ำ Shimge SGJW

SGJW ปั๊มน้ำหอยโข่ง Shimge
กำลังแรงม้า 0.5 hp จนถึง 1.5 hp
ขนาดท่อ 1x1นิ้ว
ชนิดดูดอัตโนมัติ แบบดูดเองไม่ต้องล่อน้ำ ใช้กับน้ำสะอาด

ปั๊มน้ำ Shimge SHFm6
เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ชิมเก้ shimge SHFm6

SHFm6 ปั๊มน้ำหอยโข่ง Shimge
กำลังแรงม้า 2 hp และ 3 hp
ขนาดท่อ 3x3นิ้ว และ 4x4นิ้ว
สำหรับงานถ่ายเทให้ปริมาณน้ำมาก มีชุดป้องกันมอเตอร์ร้อนจัด

ปั๊มน้ำ Shimge SGJS
เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ชิมเก้ shimge SGJS

SGJS ปั๊มน้ำหอยโข่ง Shimge
กำลังแรงม้า 0.54 hp จนถึง 1.5 hp
ขนาดท่อ 1x1นิ้ว
ชนิดดูดอัตโนมัติ ไม่ต้องล่อน้ำเอง
เสื้อปั๊มสแตนเลส

ปั๊มน้ำ Shimge AUTOJETPUMP
เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ชิมเก้ shimge AUTOJETPUMP

AUTOJETPUMP ปั๊มน้ำหอยโข่ง Shimge
กำลังแรงม้า 1 hp และ 1.5 hp
ขนาดท่อ 1.25x1x1นิ้ว
ชนิดดูออโตเมติก พร้อมหัวเจ็ท,สวิทซ์แรงดัน,ข้อต่อ 5 ทาง,ฟุตวาล์ว,เกจ์แรงดันครบชุด

ปั๊มน้ำ Marquis MKP60-1, MQP60
เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง มาควิส Marquis Marquis MKP60-1 MQP60

MKP60-1, MQP60 ปั๊มน้ำหอยโข่ง
กำลังแรงม้า 0.50 hp
ขนาดท่อ 1x1นิ้ว
ใบพัดเฟืองทองเหลือง ใช้กับน้ำสะอาด เหมาะสำหรับใช้ในบ้าน อาคาร ให้แรงดันสูง

ปั๊มน้ำ Marquis MCP
เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง มาควิส Marquis MCP

MCP ปั๊มน้ำหอยโข่ง Marquis
กำลังแรงม้า 0.5 hp จนถึง 1.5 hp
ขนาดท่อ 1x1นิ้ว และ 1 1/4 x1นิ้ว
ใช้กับน้ำสะอาด ในที่พักอาศัย,อาคาร,ตึกสูง,โรงงาน,งานก่อสร้าง

ปั๊มน้ำ Marquis 2MCP
เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง มาควิส Marquis

2MCP ปั๊มน้ำหอยโข่ง Marquis
กำลังแรงม้า 1 hp จนถึง 4 hp
ขนาดท่อ 1 1/2 x1นิ้ว และ 1 1/4 x1นิ้ว
ใบพัดคู่ เหมาะใช้ในบ้าน อาคารสูง งานเกษตรกรรม งานสปริงเกลอร์ ให้แรงดันสูง

ปั๊มน้ำ Marquis MFM
เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง มาควิส Marquis

MFM ปั๊มน้ำหอยโข่ง Marquis
กำลังแรงม้า 2 hp และ 3hp
ขนาดท่อ 2x1 1/4นิ้ว
220v.
Head ส่งสูงสุด 24-30เมตร

ปั๊มน้ำ Marquis MJSW
เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง มาควิส Marquis

MJSW แบบล่อน้ำด้วยตัวเอง
กำลังแรงม้า 1 hp และ 2 hp
ขนาดท่อ 1x1 และ 1 1/4x1นิ้ว
ชนิดดูดเอง ใช้กับน้ำสะอาด เหมาะสำหรับใช้ในบ้าน อาคาร

ปั๊มน้ำ Marquis JWm
เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง มาควิส Marquis

JWm ปั๊มน้ำหอยโข่ง Marquis กำลังแรงม้า 1 hp และ 1.5 hp
ขนาดท่อ 1x1 และ 1 1/4x1นิ้ว
เครื่องสูบน้ำหอยโข่งมาควิสแบบดูดลึก (บาดาล 20 เมตร) พร้อมหัวเจ็ท

ปั๊มน้ำ Marquis MGA, MHF
เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง มาควิส Marquis MGA, MHF

MGA, MHF ปั๊มน้ำหอยโข่ง Marquis
กำลังแรงม้า 1 hp และ 2 hp
ขนาดท่อ 1 1/2x1 1/2 และ 2x2นิ้ว
ปริมาณน้ำปานกลาง เหมาะสำหรับใช้ในบ้าน อาคาร งานเกษตรกรรมฯล

ปั๊มน้ำ Marquis MHF
เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง มาควิส Marquis MHF

MHF ปั๊มน้ำหอยโข่ง Marquis
กำลังแรงม้า 1.5 hp จนถึง 4 hp
ขนาดท่อ 3x3นิ้ว และ 4x4นิ้ว
ปริมาณน้ำมาก เหมาะสำหรับใช้ในบ้าน อาคาร งานเกษตรกรรม อุตสาหกรรมฯล

ปั๊มน้ำ Marquis MNF
เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง มาควิส Marquis MNF

MNF ปั๊มน้ำหอยโข่ง Marquis
กำลังแรงม้า 3 hp
ขนาดท่อ 3x3
220v.
Head ส่งสูงสุด 18.1-6เมตร

เช่าพื้นที่ออกแบบเว็บไซต์:ไทยบางกอกโฮสต์