Home Products Sevices การบริการ Checkout Contact us
หน้าหลัก  Home น้ำพุ Fountains สปริงเกลอร์ Sprinklers มินิสปริงเกลอร์  Mini Sprinkler ระบบวาล์ว Valves ระบบน้ำหยด Drippers อุปกรณ์สวน Garden Tools ท่อน้ำเกษตร ข้อต่อ Pipes&Fittings กรองน้ำเกษตร Fliters ท่อ HDPE เพื่องานอุตสาหกรรม ชำระเงิน  Check out ติดต่อเรา contact us
Register ทะเบียนการค้า
เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนการค้า
ถูกต้องตามกฎหมาย
Sprinklerthai-dee
Sprinklerthailand

ลิ้มจิ๊บล้ง นำเข้าไม้แปรรูปจากลาว
คุณกำลังอยู่ที่หน้า :ตู้คอนโทรลควบคุมเครื่องสูบน้ำ

ตู้ควบคุมปั๊มน้ำ,ตู้คอนโทรลควบคุมเครื่องสูบน้ำ


ตู้ควบคุมภายในและภายนอกอาคาร ใช้คู่กับโปรแกรมตั้งเวลารดน้ำอัตโนมัติ เพื่อสตาร์ทการทำงานของปั๊มที่ไม่เป็นระบบอัตโนมัติ (ชุดนี้ไม่รวมโปรแกรมตั้งเวลารดน้ำอัตโนมัต)

Control-A
ตู้คอนโทรลควบคุมเครื่องสูบน้ำ

  • ตู้ควบคุมรุ่นนี้ใช้กับปั๊ม โดยไม่ต้องติดถังแรงดัน สวิท์ืแรงดัน หรือชุด Booster
  • มี Floatless Relay ติดตั้งให้ในตู้ เพื่อหยุดการทำงานของปั๊มเมื่อน้ำแห้ง
  • มีอุปกรณ์ป้องกันการโหลดเกิน (Overload Device) ตัดการทำงานของปั๊ม เมื่อกระแสไฟเกิน
ขนาดของปั๊ม HP
ชุดตู้สำหรับในอาคาร (Indoor)
รหัสสินค้า
ชุดตู้สำหรับนอกอาคาร (Outdoor)
รหัสสินค้า
0.50
STD-415-010050
STD-415-020050
0.75
STD-415-010075
STD-415-020075
1.50
STD-415-010100
STD-415-020100
2.00
STD-415-010150
STD-415-020150
2.50
STD-415-010200
STD-415-020200
3.00
STD-415-010250
STD-415-020250
3.50
STD-415-010300
STD-415-020300
4.00
STD-415-010400
STD-415-020400

การใช้งานต้องเลือกตู้ควบคุมให้ตรงกันกับขนาดของปั๊มเท่านั้น

รูปเปรียบเทียบ ส่วนประกอบชุดปั๊มน้ำอัตโนมัติ (Booster Pump)
ส่วนประกอบชุดปั๊มน้ำอัตโนมัติ (Booster Pump)


ส่วนประกอบชุดปั๊มน้ำอัตโนมัติ (Booster Pump) ประกอบไปด้วยดังนี้

1.ปั๊มน้ำ
2.ถังแรงดัน ถังแรงดันที่สามารถติดตั้งบนแท่นได้ จะต้องมีขนาดไม่ใหญ่กว่า 500 ลิตร
3.โปรแกรมตั้งเวลารดน้ำ
4.ตู้ควบคุม พร้อมอุปกณณ์ไฟฟ้า Control-B (รูปด้านล่าง)
5.ชุดแท่นวางปั๊ม และตู้ควบคุม ประกอบด้วยแท่นเหล็กวางชุดปั๊ม และตู้ควบคุม/ท่อเฮดเดอร์/วาล์วน้ำ/เช็ควาล์ว/เกจวัดแรงดัน/อุปกรณ์ติดตั้งชุด Booster
6.อุปกรณ์เสริม สำหรับตู้ควบคุม

ตู้ควบคุมภายนอนอาคาร ใช้คู่กับโปรแกรมตั้งเวลารดน้ำอัตโนมัติ สำหรับปั๊มน้ำอัตโนมัติ (Booster Pump)

Control-B

ตู้ควบคุมพร้อมอุปกณณ์ไฟฟ้า Control-B

4. ตู้ควบคุมพร้อมอุปกณณ์ไฟฟ้า Control-B
  • มี Floatless Relay ติดตั้งให้ในตู้ เพื่อหยุดการทำงานของปั๊มเมื่อน้ำแห้ง
  • ตรวจสอบสถานะของ Overload เพื่อการสั่งงานปั๊มได้ถูกต้องแม่นยำ
  • ทำงานได้ทั้งแบบ Alternate และ Parallel
  • แสดงสถานะการทำงานด้วย Pilot Lamp
ขนาดของปั๊ม HP
ลักษณะวงจร Type
ตู้ควบคุมสำหรับปั๊ม 1 ตัว
ตู้ควบคุมสำหรับปั๊ม 2 ตัว
ชนิดใช้ Relay Switch
ชนิดใช้ PC Board
ชนิดใช้ Relay Switch
รหัสสินค้า
รหัสสินค้า
รหัสสินค้า
0.50
จ่ายไฟเข้ามอเตอร์โดยตรง
Direct Online
STD-415-1130005
STD-415-1210005
STD-415-1230005
0.75
STD-415-1130007
STD-415-1210007
STD-415-1230007
1.0
STD-415-1130010
STD-415-1210010
STD-415-1230010
1.5
STD-415-1130015
STD-415-1210015
STD-415-1230015
2.0
STD-415-1130020
STD-415-1210020
STD-415-1230020
2.5
STD-415-1130025
STD-415-1210025
STD-415-1230025
3.0
STD-415-1130030
STD-415-1210030
STD-415-1230030
4.0
STD-415-1130040
STD-415-1210040
STD-415-1230040
5.0
STD-415-1130050
STD-415-1210050
STD-415-1230050
7.5
สตาร์ เดลตาร์ Star Delta
STD-415-1140075
STD-415-1220075
STD-415-1240075
10.0
STD-415-1140100
STD-415-1220100
STD-415-1240100
15.0
STD-415-1140150
STD-415-1220150
STD-415-1240150
20.0
STD-415-1140200
STD-415-1220200
STD-415-1240200
25.0
STD-415-1140250
STD-415-1220250
STD-415-1240250

5. ชุดแท่นวางปั๊มและตู้ควบคุม
ประกอบด้วย แท่นเหล็กวางชุดปั๊ม และตู้ควบคุม/ท่อเฮดเดอร์/วาล์วน้ำ/เช็ควาล์ว/เกจวัดแรงดัน/อุปกรณ์ติดตั้งชุด Booster
 
ชุดแท่นวางปั๊มน้ำและตู้ควบคุม
สำหรับปั๊มน้ำ 1 ตัว
ชุดแท่นวางปั๊มน้ำและตู้ควบคุม
สำหรับปั๊มน้ำ 2 ตัว
ประเภท
ของปั๊ม
ทางดูด
ของปั๊ม
ทางจ่าย
ของปั๊ม
ทางน้ำเข้า
ถังแรงดัน
ทางน้ำ เข้า-ออก
รหัสสินค้า
ทางน้ำ เข้า-ออก
รหัสสินค้า
 
A
B
C
D
D
 
END
SUCTION
1"
1"
1"
1"-1"
STD-415-211010
2"-2"
STD-415-241010
1 1/4"
1"
1"
1"-1"
STD-415-211210
2"-2"
STD-415-241210
1 1/2"
1 1/4"
1"
1 1/4"-1 1/4"
STD-415-211412
2"-2"
STD-415-241412
1 1/2"
1 1/2"
1"
1 1/2"-1 1/2"
STD-415-211414
2 1/2"-2 1/2"
STD-415-241414
2"
1 1/4"
1"
1 1/4"-1 1/4"
STD-415-212012
3"-3"
STD-415-242012
2 1/2"
1 1/2"
1 1/2"
1 1/2"-1 1/2"
STD-415-212414
4"-4"
STD-415-242414
2 1/2"
2"
1 1/2"
2"-2"
STD-415-212420
4"-4"
STD-415-242420
3"
2 1/2"
1 1/2"
2 1/2"-2 1/2"
STD-415-213024
6"-6"
STD-415-243024
4"
3"
1 1/2"
-
-
6"-6"
STD-415-244030
VERTICAL
1 1/4"
1 1/4"
1"
1 1/4"-1 1/4"
STD-415-221212
2"-2"
STD-415-251212
1 1/2"
1 1/2"
1"
1 1/2"-1 1/2"
STD-415-221414
3"-3"
STD-415-251414
2"
2"
1 1/2"
2"-2"
STD-415-222020
4"-4"
STD-415-252020
IN LINE
2 1/2"
2 1/2"
1 1/2"
2 1/2"-2 1/2"
STD-415-232424
4"-4"
STD-415-262424
3"
3"
1 1/2"
-
-
6"-6"
STD-415-263030
4"
4"
1 1/2"
-
-
8"-8"
STD-415-264040

อุปกรณ์สำหรับควบคุม

6. อุปกรณ์สำหรับตู้ควบคุม

รายละเอียด
รหัสสินค้า
ตัวป้องกันลำดับเฟสผิดหรือหาย (Phase Protection)
STD-415-3001
มารตวัดโวลท์และแอมป์ (Volt and Amp Meter)
STD-415-3002

ตู้คอนโทรสำหรับควบคุมเครื่องสูบน้ำและปั๊มน้ำ

คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม

ตู้คอนโทรสำหรับควบคุมเครื่องสูบน้ำและปั๊มน้ำ
 เนื้อหาถัดไป : เครื่องปั่นไฟฟ้า
 ย้อนกลับ      : เครื่องเติมอากาศ