Home Products Sevices การบริการ Checkout Contact us
หน้าหลัก  Home น้ำพุ Fountains สปริงเกลอร์ Sprinklers มินิสปริงเกลอร์  Mini Sprinkler ระบบวาล์ว Valves ระบบน้ำหยด Drippers อุปกรณ์สวน Garden Tools ท่อน้ำเกษตร ข้อต่อ Pipes&Fittings กรองน้ำเกษตร Fliters ท่อ HDPE เพื่องานอุตสาหกรรม ชำระเงิน  Check out ติดต่อเรา contact us
Register ทะเบียนการค้า
เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนการค้า
ถูกต้องตามกฎหมาย
Sprinklerthai-dee
Sprinklerthailand

ลิ้มจิ๊บล้ง นำเข้าไม้แปรรูปจากลาว
คุณกำลังอยู่ที่หน้า : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง kranzle
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง kranzle ครานเซิล

kranzle 1150T, 1150
Kranzle 1150
รายละเอียดสินค้า :
แรงดันใช้งาน 10-130 บาร์
แรงดันสูงสุด 150 บาร์
ขนาดหัวน้ำวน 045
อุณหภูมิน้ำสูงสุด 60°C
ปริมาณน้ำ 10 ลิตร/นาที
ความเร็วมอเตอร์ 2800 รอบ/นาที
กำลังมอเตอร์ (เข้า/ออก) 2.8/2.1 kw
โหลดกะแสไฟฟ้า 230 V-12.0 A, 50 Hz
แรงดูดสูง 1 เมตร
ความยาวสายอัดฉีด 10 เมตร
ล้อเก็บสายอัดฉีด ไม่มี
ความยาวสายไฟ 5 เมตร
สายดูดน้ำยา มี
น้ำหนัก 22 กก.
สัดส่วน 300x 330 x 800 มม.
Kranzle 1150 T
รายละเอียดสินค้า :
แรงดันใช้งาน 10-130 บาร์
แรงดันสูงสุด 150 บาร์
ขนาดหัวน้ำวน 045
อุณหภูมิน้ำสูงสุด 60°C
ปริมาณน้ำ 10 ลิตร/นาที
ความเร็วมอเตอร์ 2800 รอบ/นาที
กำลังมอเตอร์ (เข้า/ออก) 2.8/2.1 kw
โหลดกะแสไฟฟ้า 230 V-12.0 A, 50 Hz
แรงดูดสูง 1 เมตร
ความยาวสายอัดฉีด 15 เมตร
ล้อเก็บสายอัดฉีด มี
ความยาวสายไฟ 5 เมตร
สายดูดน้ำยา มี
น้ำหนัก 26 กก.
สัดส่วน 300x 330 x 800 มม.
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง kranzle 1150T, kranzle 1150
kranzle 125  kranzle 135  kranzle 195 TS T
kranzle 125
รายละเอียดสินค้า :
แรงดันใช้งาน 10-135 บาร์
แรงดันสูงสุด 140 บาร์
ขนาดหัวน้ำวน 045
อุณหภูมิน้ำสูงสุด 70°C
ปริมาณน้ำ 10 ลิตร/นาที
ความเร็วมอเตอร์ 1400 รอบ/นาที
กำลังมอเตอร์ (เข้า/ออก) 2.9/2.2 kw
โหลดกะแสไฟฟ้า 230 V-12.5 A, 50 Hz
แรงดูดสูง 2.5 เมตร
ความยาวสายอัดฉีด 10 เมตร
ล้อเก็บสายอัดฉีด ไม่มี
ความยาวสายไฟ 5 เมตร
สายดูดน้ำยา มี
น้ำหนัก 32 กก.
สัดส่วน 350 x 330 x 900 มม.
kranzle 135
รายละเอียดสินค้า :
แรงดันใช้งาน 10-135 บาร์
แรงดันสูงสุด 150 บาร์
ขนาดหัวน้ำวน 045
อุณหภูมิน้ำสูงสุด 70°C
ปริมาณน้ำ 11 ลิตร/นาที
ความเร็วมอเตอร์ 1400 รอบ/นาที
กำลังมอเตอร์ (เข้า/ออก) 3.3/2.4 kw
โหลดกะแสไฟฟ้า 230 V-14 A, 50 Hz
แรงดูดสูง 2.5 เมตร
ความยาวสายอัดฉีด 10 เมตร
ล้อเก็บสายอัดฉีด ไม่มี
ความยาวสายไฟ 5 เมตร
สายดูดน้ำยา มี
น้ำหนัก 32 กก.
สัดส่วน 350 x 330 x 900 มม.
kranzle 195 TS T
รายละเอียดสินค้า :
แรงดันใช้งาน 10-180 บาร์
แรงดันสูงสุด 195 บาร์
ขนาดหัวน้ำวน 030
อุณหภูมิน้ำสูงสุด 70°C
ปริมาณน้ำ 7 ลิตร/นาที
ความเร็วมอเตอร์ 1400 รอบ/นาที
กำลังมอเตอร์ (เข้า/ออก) 3.2/2.2 kw
โหลดกะแสไฟฟ้า 230 V-14.0 A, 50 Hz
แรงดูดสูง 2.5 เมตร
ความยาวสายอัดฉีด 15 เมตร
ล้อเก็บสายอัดฉีด มี
ความยาวสายไฟ 5 เมตร
สายดูดน้ำยา ไม่มี
น้ำหนัก 36 กก.
สัดส่วน 350 x 330 x 900 มม.
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง kranzle 125,kranzle 135,kranzle 195 TS T
kranzle 800 TS T, kranzle 1000 TS T
Kranzle 800 TS T
รายละเอียดสินค้า :
แรงดันใช้งาน 30-250 บาร์
แรงดันสูงสุด 270 บาร์
ขนาดหัวน้ำวน 2504
อุณหภูมิน้ำสูงสุด 70°C
ปริมาณน้ำ 15-13.5 ลิตร/นาที
กำลังมอเตอร์ (เข้า/ออก) 2.8/2.1 kw
โหลดกะแสไฟฟ้า 380V. 3Ø 50Hz
แรงดูดสูง 2.5 เมตร
ความยาวสายอัดฉีด 20 เมตร
ล้อเก็บสายอัดฉีด มี
ความยาวสายไฟ 5 เมตร
สายดูดน้ำยา ไม่มี
น้ำหนัก 89 กก.
สัดส่วน 770x 570 x 990 มม.
Kranzle 1000 TS T
รายละเอียดสินค้า :
แรงดันใช้งาน 30-220 บาร์
แรงดันสูงสุด 250 บาร์
ขนาดหัวน้ำวน 2505
อุณหภูมิน้ำสูงสุด 70°C
ปริมาณน้ำ 17.5-15.5 ลิตร/นาที
กำลังมอเตอร์ (เข้า/ออก) 2.8/2.1 kw
โหลดกะแสไฟฟ้า 380V. 3Ø 50Hz
แรงดูดสูง 2.5 เมตร
ความยาวสายอัดฉีด 20 เมตร
ล้อเก็บสายอัดฉีด มี
ความยาวสายไฟ 5 เมตร
สายดูดน้ำยา ไม่มี
น้ำหนัก 89 กก.
สัดส่วน 770x 570 x 990 มม.
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง kranzle 800 TS T, kranzle 1000 TS T

คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม
kranzle made in Germany
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง kranzle 1150T, kranzle 1150
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง kranzle 125,135,195 TS T
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง kranzle 800 TS T, kranzle 1000 TS T
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]
 เนื้อหาถัดไป : karcher คาร์เชอร์ เครื่องดูดฝุ่น
 ย้อนกลับ      : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Annovi