Home Products Sevices การบริการ Checkout Contact us
หน้าหลัก  Home น้ำพุ Fountains สปริงเกลอร์ Sprinklers มินิสปริงเกลอร์  Mini Sprinkler ระบบวาล์ว Valves ระบบน้ำหยด Drippers อุปกรณ์สวน Garden Tools ท่อน้ำเกษตร ข้อต่อ Pipes&Fittings กรองน้ำเกษตร Fliters ท่อ HDPE เพื่องานอุตสาหกรรม ชำระเงิน  Check out ติดต่อเรา contact us
Register ทะเบียนการค้า
เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนการค้า
ถูกต้องตามกฎหมาย
Sprinklerthai-dee
Sprinklerthailand

ลิ้มจิ๊บล้ง นำเข้าไม้แปรรูปจากลาว
คุณกำลังอยู่ที่หน้า 18 : มินิสปริงเกลอร์/หัวฉีดสเปรย์


หัวฉีดสเปรย์์

เหมาะสำหรับการรดน้ำพืชจำพวกพืชสวนพืชผักที่ต้องการปริมาณน้ำปานกลางหัว
NS 36x2
หัวฉีดสเปรย์ 36 องศา
(สองด้าน)
รหัสสินค้า (Code)      351-00362-7
ปริมาณน้ำ (ลิตร/ชม.) 120-180
รัศมี (เมตร)               1.5-2.5
จำนวนบรรจุ/แพ็ค      10
จำนวนบรรจุ/กล่อง    1,000
SR-SP 180
หัวฉีดสเปรย์ 180 องศา
พร้อมท่อต่อหัวฉีด(สูง 15 ซม.)
รหัสสินค้า (Code)         351-18037-7
ปริมาณน้ำ (ลิตร/ชม.)    60-80
รัศมี (เมตร)                  1.0-1.5
จำนวนบรรจุ/แพ็ค         10
จำนวนบรรจุ/กล่อง        500
NS 36x2 ราคา.........฿ SR-SP 180 ราคา.........฿
NS 360
หัวฉีดสเปรย์ 360 องศา
รหัสสินค้า (Code)      351-00361-7
ปริมาณน้ำ (ลิตร/ชม.) 120-180
รัศมี (เมตร)               1.5-2.5
จำนวนบรรจุ/แพ็ค      10
จำนวนบรรจุ/กล่อง     1,000
SR-SP 360
หัวฉีดสเปรย์ 360 องศา
พร้อมท่อต่อหัวฉีด(สูง 15 ซม.)
รหัสสินค้า (Code)         351-36037-7
ปริมาณน้ำ (ลิตร/ชม.)     40-60
รัศมี (เมตร)                   1.0-1.5
จำนวนบรรจุ/แพ็ค          10
จำนวนบรรจุ/กล่อง         500
NS 360 ราคา.........฿ SR-SP 360 ราคา.........฿
SP 180
หัวฉีดสเปรย์ 180 องศา
รหัสสินค้า (Code)      351-55180-7
ปริมาณน้ำ (ลิตร/ชม.)  60-80
รัศมี (เมตร)               1.0-1.5
จำนวนบรรจุ/แพ็ค      20
จำนวนบรรจุ/กล่อง     4,000
SS-SP 180
หัวฉีดสเปรย์ 180 องศา
ชุดขาปัก+ท่อต่อหัวฉีด (สูง 27.5 ซม.)
รหัสสินค้า (Code)          351-18038-7
ปริมาณน้ำ (ลิตร/ชม.)     60-80
รัศมี (เมตร)                   1.0-1.5
จำนวนบรรจุ/แพ็ค          5
จำนวนบรรจุ/กล่อง         250
SP 180 ราคา.........฿ SS-SP 180 ราคา.........฿
SP 180E
หัวฉีดสเปรย์ 180 องศา
รหัสสินค้า (Code)      351-55183-7
ปริมาณน้ำ (ลิตร/ชม.) 40-60
รัศมี (เมตร)               1.0-1.5
จำนวนบรรจุ/แพ็ค      20
จำนวนบรรจุ/กล่อง     4,000
SS-SP 360
หัวฉีดสเปรย์ 360 องศา
ชุดขาปัก+ท่อต่อหัวฉีด (สูง 27.5 ซม.)
รหัสสินค้า (Code)          351-36038-7
ปริมาณน้ำ (ลิตร/ชม.)     40-60
รัศมี (เมตร)                   1.0-1.5
จำนวนบรรจุ/แพ็ค          5
จำนวนบรรจุ/กล่อง         250
SP 180E ราคา.........฿ SS-SP 360 ราคา.........฿
SP 360
หัวฉีดสเปรย์ 360 องศา
รหัสสินค้า (Code)     351-00360-7
ปริมาณน้ำ (ลิตร/ชม.) 40-60
รัศมี (เมตร)               1.0-1.5
จำนวนบรรจุ/แพ็ค      20
จำนวนบรรจุ/กล่อง     4,000
JS-SP 180
หัวฉีดสเปรย์ 180 องศา
รหัสสินค้า (Code)         351-66180-7
ปริมาณน้ำ (ลิตร/ชม.)     60-80
รัศมี (เมตร)                   1.0-2.0
จำนวนบรรจุ/แพ็ค          1
จำนวนบรรจุ/กล่อง         250
SP 360 ราคา.........฿ JS-SP 180 ราคา.........฿
SP 360 E
หัวฉีดสเปรย์ 360 องศา
รหัสสินค้า (Code)     351-00363-7
ปริมาณน้ำ (ลิตร/ชม.) 40-60
รัศมี (เมตร)               1.0-1.5
จำนวนบรรจุ/แพ็ค      20
จำนวนบรรจุ/กล่อง     4,000
JS-SP 360
หัวฉีดสเปรย์ 360 องศา
รหัสสินค้า (Code)         351-11360-7
ปริมาณน้ำ (ลิตร/ชม.)     40-60
รัศมี (เมตร)                   1.0-2.0
จำนวนบรรจุ/แพ็ค          1
จำนวนบรรจุ/กล่อง         250
SP 360 E ราคา.........฿ JS-SP 360 ราคา.........฿
TP 180
หัวฉีดสเปรย์ 180 องศา
รหัสสินค้า (Code)     351-55181-7
ปริมาณน้ำ (ลิตร/ชม.) 80-100
รัศมี (เมตร)               1.0-2.0
จำนวนบรรจุ/แพ็ค      20
จำนวนบรรจุ/กล่อง     4,000
LP 180+CUP
หัวฉีดสเปรย์ 180 องศา (หัวเดียว)
พร้อมฝาครอบพีวีซี 1/2"
รหัสสินค้า (Code)          351-1112-7
ปริมาณน้ำ (ลิตร/ชม.)     180-200
รัศมี (เมตร)                   1.0-1.5
จำนวนบรรจุ/แพ็ค          5
จำนวนบรรจุ/กล่อง         1,000
TP 180 ราคา.........฿ LP 180+CUP ราคา.........฿
TP 360
หัวฉีดสเปรย์ 360 องศา
รหัสสินค้า (Code)     351-33360-7
ปริมาณน้ำ (ลิตร/ชม.) 120-180
รัศมี (เมตร)               1.0-2.0
จำนวนบรรจุ/แพ็ค      20
จำนวนบรรจุ/กล่อง     4,000
LP 180+CUP
หัวฉีดสเปรย์ 180 องศา (หัวเดียว)
พร้อมฝาครอบพีวีซี 3/4 "
รหัสสินค้า (Code)         351-1134-7
ปริมาณน้ำ (ลิตร/ชม.)     180-200
รัศมี (เมตร)                   1.0-1.5
จำนวนบรรจุ/แพ็ค          5
จำนวนบรรจุ/กล่อง         600
TP 360 ราคา.........฿ LP 180+CUP ราคา.........฿
TP 360 E
หัวฉีดสเปรย์ 360 องศา
รหัสสินค้า (Code)     351-33363-7
ปริมาณน้ำ (ลิตร/ชม.) 120-180
รัศมี (เมตร)               1.0-2.0
จำนวนบรรจุ/แพ็ค      20
จำนวนบรรจุ/กล่อง     4,000
LP 180+CUP II
หัวฉีดสเปรย์ 180 องศา (หัวคู่)
พร้อมฝาครอบพีวีซี 1/2 "
รหัสสินค้า (Code)          351-2212-7
ปริมาณน้ำ (ลิตร/ชม.)     360-400
รัศมี (เมตร)                   1.0-1.5
จำนวนบรรจุ/แพ็ค          5
จำนวนบรรจุ/กล่อง         1,000
TP 360 E ราคา.........฿ LP 180+CUP II ราคา.........฿
TP 361
หัวฉีดสเปรย์ 360 องศา
รหัสสินค้า (Code)      351-33361-7
ปริมาณน้ำ (ลิตร/ชม.) 80-100
รัศมี (เมตร)               1.0-1.5
จำนวนบรรจุ/แพ็ค      20
จำนวนบรรจุ/กล่อง     4,000
LP 180+CUP II
หัวฉีดสเปรย์ 180 องศา (หัวคู่)
พร้อมฝาครอบพีวีซี 3/4 "
รหัสสินค้า (Code)         351-2234-7
ปริมาณน้ำ (ลิตร/ชม.)     360-400
รัศมี (เมตร)                   1.0-1.5
จำนวนบรรจุ/แพ็ค          5
จำนวนบรรจุ/กล่อง         600
TP 361 ราคา.........฿ LP 180+CUP II ราคา.........฿
TP 362E
หัวฉีดสเปรย์ 360 องศา
รหัสสินค้า (Code)     351-33362-7
ปริมาณน้ำ (ลิตร/ชม.) 170-190
รัศมี (เมตร)               1.5-2.5
จำนวนบรรจุ/แพ็ค      20
จำนวนบรรจุ/กล่อง     4,000
TP 360+CUP
หัวฉีดสเปรย์ 360 องศา
พร้อมฝาครอบพีวีซี 1/2 "
รหัสสินค้า (Code)         351-12360-7
ปริมาณน้ำ (ลิตร/ชม.)     120-180
รัศมี (เมตร)                   1.5-2.0
จำนวนบรรจุ/แพ็ค          5
จำนวนบรรจุ/กล่อง         1,000
TP 362E ราคา.........฿ TP 360+CUP ราคา.........฿
FS 90E
หัวฉีดสเปรย์ 90 องศา
รหัสสินค้า (Code)     351-66090-7
ปริมาณน้ำ (ลิตร/ชม.) 70-90
รัศมี (เมตร)               1.5-2.0
จำนวนบรรจุ/แพ็ค      20
จำนวนบรรจุ/กล่อง     3,500
TP 360+CUP
หัวฉีดสเปรย์ 360 องศา
พร้อมฝาครอบพีวีซี 3/4 "
รหัสสินค้า (Code)          351-34360-7
ปริมาณน้ำ (ลิตร/ชม.)     120-180
รัศมี (เมตร)                   1.5-2.0
จำนวนบรรจุ/แพ็ค          5
จำนวนบรรจุ/กล่อง         600
ราคา.........฿ TP 360+CUP ราคา.........฿
FS 180
หัวฉีดสเปรย์ 180 องศา
รหัสสินค้า (Code)     351-56180-7
ปริมาณน้ำ (ลิตร/ชม.) 70-90
รัศมี (เมตร)               1.5-2.0
จำนวนบรรจุ/แพ็ค      20
จำนวนบรรจุ/กล่อง     3,500
CUP
ฝาครอบพีวีซี ขนาด 1/2 "
รหัสสินค้า (Code)          351-1012-7
จำนวนบรรจุ/แพ็ค          5
จำนวนบรรจุ/กล่อง         1,000
FS 180 ราคา.........฿ CUP 1/2 " ราคา.........฿
FS 360
หัวฉีดสเปรย์ 360 องศา
รหัสสินค้า (Code)     351-66360-7
ปริมาณน้ำ (ลิตร/ชม.) 90-110
รัศมี (เมตร)               1.5-2.0
จำนวนบรรจุ/แพ็ค      20
จำนวนบรรจุ/กล่อง     3,500
CUP
ฝาครอบพีวีซี ขนาด 3/4 "
รหัสสินค้า (Code)         351-1034-7
จำนวนบรรจุ/แพ็ค          5
จำนวนบรรจุ/กล่อง         600
FS 360 ราคา.........฿ CUP 3/4 " ราคา.........฿
LP 180
หัวฉีดสเปรย์ 180 องศา
รหัสสินค้า (Code)     351-55182-7
ปริมาณน้ำ (ลิตร/ชม.) 180-200
รัศมี (เมตร)               1.0-2.5
จำนวนบรรจุ/แพ็ค      20
จำนวนบรรจุ/กล่อง     3,500
CUP END
ฝาครอบพีวีซี ขนาด 1/2 "
รหัสสินค้า (Code)          351-31012-7
จำนวนบรรจุ/แพ็ค          5
จำนวนบรรจุ/กล่อง         1,000
LP 180 v CUP END 3/4 " ราคา.........฿
    CUP END
ฝาครอบพีวีซี ขนาด 3/4 "
รหัสสินค้า (Code)         351-31034-7
จำนวนบรรจุ/แพ็ค          5
จำนวนบรรจุ/กล่อง         600
  CUP END 3/4 " ราคา.........฿
 
 เนื้อหาถัดไป : หัวพ่นหมอก
 ย้อนกลับ      : มินิสปริงเกลอร์ Pop Series