Home Products Sevices การบริการ Checkout Contact us
หน้าหลัก  Home น้ำพุ Fountains สปริงเกลอร์ Sprinklers มินิสปริงเกลอร์  Mini Sprinkler ระบบวาล์ว Valves ระบบน้ำหยด Drippers อุปกรณ์สวน Garden Tools ท่อน้ำเกษตร ข้อต่อ Pipes&Fittings กรองน้ำเกษตร Fliters ท่อ HDPE เพื่องานอุตสาหกรรม ชำระเงิน  Check out ติดต่อเรา contact us
Register ทะเบียนการค้า
เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนการค้า
ถูกต้องตามกฎหมาย
Sprinklerthai-dee
Sprinklerthailand

ลิ้มจิ๊บล้ง นำเข้าไม้แปรรูปจากลาว
คุณกำลังอยู่ที่หน้า : ปั๊มน้ำ Pumps/ปั๊มน้ำ PE


ปั๊มน้ำ PE

ปั๊มน้ำ PE ยี่ห้อ ESPA รุ่น ALFA
ปั๊มน้ำ PE ยี่ห้อ ESPA รุ่น ALFA 500M ขนาดมอเตอร์ 370 วัตต์ 0.5 แรงม้า

  ปั๊มน้ำเอนกประสงค์ เหมาะสำหรับการจ่ายน้ำในครัวเรือน ,แปลงเพาะปลูกตลอดจนระบบน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม
  มีระบบป้องกันมอเตอร์ร้อนจัด Thermoprotector ปั๊มจะหยุดทำงานอัตโนมัติ

  คุณสมบัติ

- เสื้อปั๊มถูกออกแบบให้ใช้วัสดุสังเคราะห์โพลิมาย ทนทานสูง ไม่เป็นสนิม

- ขนาดมอเตอร์ 370 วัตต์

- ขนาดมอเตอร์ 0.5 แรงม้า

- แรงดันน้ำสูงสุด 33 เมตร

- ได้ปริมาณน้ำสูงสุด 40 ลิตร/นาที

- ขนาดท่อ 1 นิ้ว

ปั๊มน้ำ PE ยี่ห้อ ESPA รุ่น ALFA 750M ขนาดมอเตอร์ 500 วัตต์ 0.75 แรงม้า

  ปั๊มน้ำเอนกประสงค์ เหมาะสำหรับการจ่ายน้ำในครัวเรือน ,แปลงเพาะปลูกตลอดจนระบบน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม
  พร้อมระบบป้องกันมอเตอร์ร้อนจัด Thermoprotector ปั๊มจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ

  คุณสมบัต

- เสื้อปั๊มถูกออกแบบให้ใช้วัสดุสังเคราะห์โพลิมาย ทนทาน ไม่เป็นสนิม

- ขนาดมอเตอร์ 500 วัตต์

- ขนาดมอเตอร์ 0.75 แรงม้า

- แรงดันน้ำสูงสุด 37 เมตร

- ได้ปริมาณน้ำสูงสุด 50 ลิตร/นาที

- ขนาดท่อ 1 นิ้ว

ปั๊มน้ำ PE ยี่ห้อ ESPA รุ่น ALFA 1000M ขนาดมอเตอร์ 750วัตต์ 1 แรงม้า

  ปั๊มน้ำเอนกประสงค์เหมาะสำหรับการจ่ายน้ำในครัวเรือน,แปลงเพาะปลูกตลอจนระบบน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม
  พร้อมระบบป้องกันมอเตอร์ร้อนจัด Thermoprotector ปั๊มจะหยุดทำงานอัตโนมัติ

  คุณสมบัติ

- เสื้อปั๊มถูกออกแบบให้ใช้วัสดุสังเคราะห์โพลิมาย ทนทาน ไม่เป็นสนิม

- ขนาดมอเตอร์ 750 วัตต์

- ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า

- แรงดันน้ำสูงสุด 47 เมตร

- ได้ปริมาณน้ำสูงสุด 50 ลิตร/นาที

- ขนาดท่อ 1 นิ้ว

ปั๊มน้ำ PE ยี่ห้อ ESPA รุ่น ALFA 1250M ขนาดมอเตอร์ 750วัตต์ 1 แรงม้า

  ปั๊มน้ำเอนกประสงค์เหมาะสำหรับการจ่ายน้ำในครัวเรือน ,แปลงเพาะปลูกตลอดจนระบบน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม
  พร้อมระบบป้องกันมอเตอร์ร้อนจัด Thermoprotector ปั๊มจะหยุดทำงานอัตโนมัติ

  คุณสมบัต

- เสื้อปั๊มถูกออกแบบให้ใช้วัสดุสังเคราะห์โพลิมาย ทนทาน ไม่เป็นสนิม

- ขนาดมอเตอร์ 750 วัตต์

- ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า

- แรงดันน้ำสูงสุด 39 เมตร

- ได้ปริมาณน้ำสูงสุด 75 ลิตร/นาที

- ขนาดท่อ 1 นิ้ว

 เนื้อหาถัดไป : ปั๊มสูบน้ำบ่อบาดาล
 ย้อนกลับ      :ปั๊มน้ำสแตนเลส ระบบสปริงเกอร์