Home Products Sevices การบริการ Checkout Contact us
หน้าหลัก  Home น้ำพุ Fountains สปริงเกลอร์ Sprinklers มินิสปริงเกลอร์  Mini Sprinkler ระบบวาล์ว Valves ระบบน้ำหยด Drippers อุปกรณ์สวน Garden Tools ท่อน้ำเกษตร ข้อต่อ Pipes&Fittings กรองน้ำเกษตร Fliters ท่อ HDPE เพื่องานอุตสาหกรรม ชำระเงิน  Check out ติดต่อเรา contact us
Register ทะเบียนการค้า
เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนการค้า
ถูกต้องตามกฎหมาย
Sprinklerthai-dee
Sprinklerthailand

ลิ้มจิ๊บล้ง นำเข้าไม้แปรรูปจากลาว
คุณกำลังอยู่ที่หน้า : ปั๊มน้ำ Pumps/ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ บ่อบำบัดน้ำเสีย (หน้า3)
[1] [2] [3] [4]


ปั๊มแช่ บ่อบำบัดน้ำเสีย

ปั๊มแช่ บ่อบำบัดน้ำเสีย
 
ปั๊มแช่เอสป้า รุ่น Vigilex

รายละเอียดสินค้า :

ปั๊มแช่ดูดน้ำเสีย ระบบ Vortex สำหรับงานหนักเหมาะกับงานสูบน้ำทะเล,น้ำเสียที่มีเศษทรายหิน หรือใบม้ที่มีขนาดเล็ก
สิ่งปลอมปนหรือเศษสิ่งปฏิกูลขนาดสูงสุดไม่เกิน 35 มิลลิเมตร ใช้ได้ทั้งภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม เช่น บ่อเลี้ยงปลา
ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงงานอุตสาหกรรม

ปั๊มแช่เอสป้า รุ่น Vigilex SS 850M ขนาดมอเตอร์ 370 วัตต์ 0.5 แรงม้า

  คุณสมบัติ

- ห้องปั๊มและใบพัดเป็นระบบแรงดูดสูง Vortex

- ขนาดมอเตอร์ 370 วัตต์

- ขนาดมอเตอร์ 0.5 แรงม้า

- แรงดันน้ำสูงสุด 7.4 เมตร

- ได้ปริมาณน้ำสูงสุด 200 ลิตร/นาที

- ขนาดท่อ 1 1/2" นิ้ว

ปั๊มแช่เอสป้า รุ่น Vigilex SS 850MA ขนาดมอเตอร์ 370 วัตต์ 0.5 แรงม้า

  คุณสมบัต

- ห้องปั๊มและใบพัดเป็นระบบแรงดูดสูง Vortex

- ขนาดมอเตอร์ 370 วัตต์

- ขนาดมอเตอร์ 0.5 แรงม้า

- แรงดันน้ำสูงสุด 7.4 เมตร

- ได้ปริมาณน้ำสูงสุด 200 ลิตร/นาที

- ขนาดท่อ 1 1/2" นิ้ว

ปั๊มแช่เอสป้า รุ่น Vigilex SS 1100M ขนาดมอเตอร์ 750 วัตต์ 1 แรงม้า

  คุณสมบัต

- ห้องปั๊มและใบพัดเป็นระบบแรงดูดสูง Vortex

- ขนาดมอเตอร์ 750 วัตต์

- ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า

- แรงดันน้ำสูงสุด 9.5 เมตร

- ได้ปริมาณน้ำสูงสุด 250 ลิตร/นาที

- ขนาดท่อ 1 1/2" นิ้ว

ปั๊มแช่เอสป้า รุ่น Vigilex SS 1100MA ขนาดมอเตอร์ 750 วัตต์ 1 แรงม้า

  คุณสมบัต

- ห้องปั๊มและใบพัดเป็นระบบแรงดูดสูง Vortex

- ขนาดมอเตอร์ 750 วัตต์

- ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า

- แรงดันน้ำสูงสุด 9.5 เมตร

- ได้ปริมาณน้ำสูงสุด 250 ลิตร/นาที

- ขนาดท่อ 1 1/2" นิ้ว

ปั๊มแช่เอสป้า รุ่น Vigilex SS 1350M ขนาดมอเตอร์ 900 วัตต์ 1.2 แรงม้า

  คุณสมบัต

- ห้องปั๊มและใบพัดเป็นระบบแรงดูดสูง Vortex

- ขนาดมอเตอร์ 900 วัตต์

- ขนาดมอเตอร์ 1.2 แรงม้า

- แรงดันน้ำสูงสุด 11.1 เมตร

- ได้ปริมาณน้ำสูงสุด 320 ลิตร/นาที

- ขนาดท่อ 1 1/2" นิ้ว

ปั๊มแช่เอสป้า รุ่น Vigilex SS 1350MA ขนาดมอเตอร์ 900 วัตต์ 1.2 แรงม้า

  คุณสมบัต

- ห้องปั๊มและใบพัดเป็นระบบแรงดูดสูง Vortex

- ขนาดมอเตอร์ 900 วัตต์

- ขนาดมอเตอร์ 1.2 แรงม้า

- แรงดันน้ำสูงสุด 11.1 เมตร

- ได้ปริมาณน้ำสูงสุด 320 ลิตร/นาที

- ขนาดท่อ 1 1/2" นิ้ว

 
ปั๊มแช่เอสป้า รุ่น Drainex
รายละเอียดสินค้า :

  ปั๊มแช่ดูดน้ำเสียระบบ Vortex คุณภาพสูง ,เสื้อปั๊มผลิตจากเหล็กหล่อทั้งตัว (Monobloc)
แข็งแรงทนทาน ,แมคคานิคเคิลซิล ซิลิคอน คาร์ไบน์ และ กราไฟต์

ปั๊มแช่เอสป้า รุ่น Drainex 150 ขนาดมอเตอร์ 750 วัตต์ 1 แรงม้า(ไฟ 3 สาย)

  คุณสมบัต

- เหมาะสำหรับงานสูบ และ ระบายน้ำเสียที่อาจมีสิ่งปนเปื้อน ในโรงงานอุตสาหกรรม,เกษตรกรรม,งานก่อสร้าง

- ขนาดมอเตอร์ 750 วัตต์

- ขนาดมอเตอร์ 1 แรงม้า

- แรงดันน้ำสูงสุด 6.7 เมตร

- ได้ปริมาณน้ำสูงสุด 200 ลิตร/นาที

ปั๊มแช่เอสป้า รุ่น Drainex 200MA ขนาดมอเตอร์ 1100 วัตต์ 1.5 แรงม้า(ไฟ 2 สาย)

  คุณสมบัต

- เหมาะสำหรับงานสูบ และ ระบายน้ำเสียที่อาจมีสิ่งปนเปื้อน ในโรงงานอุตสาหกรรม,เกษตรกรรม,งานก่อสร้าง

- ขนาดมอเตอร์ 1100 วัตต์

- ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้า

- แรงดันน้ำสูงสุด 10.8 เมตร

- ได้ปริมาณน้ำสูงสุด 400 ลิตร/นาที

ปั๊มแช่เอสป้า รุ่น Drainex 200 ขนาดมอเตอร์ 1100 วัตต์ 1.5 แรงม้า(ไฟ 3 สาย)

  คุณสมบัต

- เหมาะสำหรับงานสูบ และ ระบายน้ำเสียที่อาจมีสิ่งปนเปื้อน ในโรงงานอุตสาหกรรม,เกษตรกรรม,งานก่อสร้าง

- ขนาดมอเตอร์ 1100 วัตต์

- ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้า

- แรงดันน้ำสูงสุด 10.8 เมตร

- ได้ปริมาณน้ำสูงสุด 400 ลิตร/นาที

ปั๊มแช่เอสป้า รุ่น Drainex 202MA ขนาดมอเตอร์ 1100 วัตต์ 1.5 แรงม้า(ไฟ 2 สาย)

  คุณสมบัต

- เหมาะสำหรับงานสูบ และ ระบายน้ำเสียที่อาจมีสิ่งปนเปื้อน ในโรงงานอุตสาหกรรม,เกษตรกรรม,งานก่อสร้าง

- ขนาดมอเตอร์ 1100 วัตต์

- ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้า

- แรงดันน้ำสูงสุด 14.5 เมตร

- ได้ปริมาณน้ำสูงสุด 500 ลิตร/นาที

ปั๊มแช่เอสป้า รุ่น Drainex 202 ขนาดมอเตอร์ 1100 วัตต์ 1.5 แรงม้า(ไฟ 3 สาย)

  คุณสมบัต

- เหมาะสำหรับงานสูบ และ ระบายน้ำเสียที่อาจมีสิ่งปนเปื้อน ในโรงงานอุตสาหกรรม,เกษตรกรรม,งานก่อสร้าง

- ขนาดมอเตอร์ 1100 วัตต์

- ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้า

- แรงดันน้ำสูงสุด 14.5 เมตร

- ได้ปริมาณน้ำสูงสุด 500 ลิตร/นาที

ปั๊มแช่เอสป้า รุ่น Drainex 302MA ขนาดมอเตอร์ 1100 วัตต์ 1.5 แรงม้า(ไฟ 2 สาย)

  คุณสมบัต

- เหมาะสำหรับงานสูบ และ ระบายน้ำเสียที่อาจมีสิ่งปนเปื้อน ในโรงงานอุตสาหกรรม,เกษตรกรรม,งานก่อสร้าง

- ขนาดมอเตอร์ 1100 วัตต์

- ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้า

- แรงดันน้ำสูงสุด 11 เมตร

- ได้ปริมาณน้ำสูงสุด 500 ลิตร/นาที

ปั๊มแช่เอสป้า รุ่น Drainex 302 ขนาดมอเตอร์ 1100 วัตต์ 1.5 แรงม้า(ไฟ 3 สาย)

  คุณสมบัต

- เหมาะสำหรับงานสูบ และ ระบายน้ำเสียที่อาจมีสิ่งปนเปื้อน ในโรงงานอุตสาหกรรม,เกษตรกรรม,งานก่อสร้าง

- ขนาดมอเตอร์ 1100 วัตต์

- ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้า

- แรงดันน้ำสูงสุด 11 เมตร

- ได้ปริมาณน้ำสูงสุด 500 ลิตร/นาที

ปั๊มแช่เอสป้า รุ่น Draincor 180MA ขนาดมอเตอร์ 1100 วัตต์ 1.5 แรงม้า (ไฟ 2 สาย)

  คุณสมบัต

- ขนาดมอเตอร์ 1100 วัตต์

- ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้า

- แรงดันน้ำสูงสดุ 18 เมตร

- ได้ปริมาณน้ำสูงสุด 175 ลิตร/นาที

ปั๊มแช่เอสป้า รุ่น Draincor 180 ขนาดมอเตอร์ 1100 วัตต์ 1.5 แรงม้า(ไฟ 3 สาย)

  คุณสมบัต

- ขนาดมอเตอร์ 1100 วัตต์

- ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้า

- แรงดันน้ำสูงสุด 18 เมตร

- ปริมาณน้ำสูงสุด 175 ลิตร/นาที

ปั๊มแช่เอสป้า รุ่น Draincor 200 ขนาดมอเตอร์ 1250 วัตต์ 1.7 แรงม้า (ไฟ 2 สาย)

  คุณสมบัติิ

- ขนาดมอเตอร์ 1250 วัตต์

- ขนาดมอเตอร์ 1.7 แรงม้า

- แรงดันน้ำสูงสุด 21 เมตร

- ปริมาณน้ำสูงสุด 290 ลิตร/นาที

[1] [2] [3] [4]
 เนื้อหาถัดไป : ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ บ่อบำบัดน้ำเสีย (หน้า4)
 ย้อนกลับ      : ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ บ่อบำบัดน้ำเสีย (หน้า2)